Viktig med sponsorer

Det blir stadig viktigere for festivaler og mindre organisasjoner som er delvis drevet på frivillig basis å skaffe seg solide sponsorer. Prisene på utstyr og ikke minst helt nødvendig og kvalifisert arbeidskraft øker stadig.

Flere bedrifter og lokale selskaper

Det er synd at det ikke er flere mindre bedrifter og ikke minst lokale selskaper som kan knytte seg til disse selskapene som sponsorer. Ser man på Kvinesdalrockfestival så har den fått inn noen sponsorer http://www.kvinesdalrockfestival.no/sponsorer/ men hvor er alle de lokale firmaene. Denne festivalen ligger i Nord-Norge, en av de få festivalene som ligger i dette området. En perfekt mulighet for lokalt næringsliv å profilere seg. Festivalen trekker til seg gjester fra flere steder i landet og dermed kan man nå mange flere potensielle kunder, rimelig.

Bruker så mye penger

Så kan man argumentere at festival gjester ikke bruker så mye penger. Det er sant nok, men ofte så viser det seg at de kommer tilbake. De tar med seg familie eller venner og kommer tilbake på ferie. Da bruker de penger og bedriftene tjener penger. Så selv om man ikke får en øyeblikkelig fortjeneste under Kvinesdalrockfestivalen så vil dette få ringvirkninger.
Det er også viktig at man ikke bare står på brosjyrene, men at man også blir profilert på internett.

Leave a Reply