Viktig å bevare historiske områder

Når man sammenligner Norge med andre land så er det skuffende å se hvor lite Norge tar vare på viktige historiske bygninger og områder. Slike områder er levende og ikke minst håndfaste bevis på hva som har vært før. Dette er noe man kan berøre og oppleve og dette gjør historien mer levende og håndfast. Et utmerket eksempel på dette er Frølandsverk. Det er absolutt verdt å ta en titt på deres nettside les om vår historie som gir deg mye informasjon om dette historiske stedet.
Man husker mye mer når alle sansene er engasjert.

Til driften av slike anlegg

I Norge i dag er vedlikeholdet og arbeidet generelt knyttet til driften av slike anlegg lagt til private. Disse gjør en stor innsats, mye i det stille og mye av det på frivillig basis. Mye av aktiviteten skattlegges, slik at de gjør en samfunnstjeneste og de må betale samfunnet for retten til å gjøre dette. Ikke den mest fornuftige måten å gjøre dette på.

Derfor er det viktig at folk støtter opp om denne type bedrifter og organisasjoner. På denne måten kan man sikre at historien bevares. Besøk gjerne nettsidene deres slik at de lettere får sponsorer og ikke minst, man kan lære mye nytt.

Leave a Reply