Sykkel NM er viktig for å få frem sykkeltalenter i Norge

Det er mange flinke syklister i Norge, både på hobbybasis og mer profesjonelle. Flere gjør det også bra i utenlandske lag og i internasjonale konkurranser. Likefullt er miljøet mye mindre enn man skulle ønsket. Norge med høyreiste fjell, vakker natur og ikke minst, krevende forhold, er perfekt for å fremme sykkel på et profesjonelt nivå. Derfor er arrangeringen av større konkurranser slik som sykkel NM viktig. Sjekk nettsiden: Velkommen til Sykkel NM 2012

En slik nettside!

En slik nettside burde alle små og store arrangement innen sykkelsporten ha. Dette fordi en slik nettside øker interessen og ikke minst, gjør det enklere for publikum å vite hvor det neste arrangementet er. Det neste blir selvsagt å får hele sykkelsporten mer engasjert i å nå ut til publikum. Reklame og ikke minst, nettsider som er linket til hverandre og oppdatert er viktig. Publikum vil gjerne komme å se rytterne kjempe om pallplass, men de trenger å vite hvor de skal møte opp.

For sykkelforbundet, som er et relativt lite forbund, blir det viktig å skape en bred nok organisasjons som favner alle som er interesserte slik at man får større rekkevidde på reklame, arrangementer og annet.

Leave a Reply