Speideren viderefører viktige prinsipper

Dessverre så ser man i dag at speiderne, som organisasjon, sliter med å få nok ledere til å få drive aktivt. Dette er dessverre et utbredt problem. Mange voksne jobber så mye at det er vanskelig å kunne sette av tid til å jobbe som frivillig, for.eks. for speidere.

Speidere, slik som lonespeidergruppe.org/, er viktig i formingen av et sunt felleskap med gode verdier. De fremmer ikke bare en fellesskapsfølelse, men også en forståelse av hvordan man kan klare seg i naturen og på en god måte utnytte naturlige ressurser.

Kunnskap som flere har behov for

Dette er kunnskap som flere har behov for, ikke minst militæret. I tillegg viderefører speidere verdier som er viktig i et samfunn. Verdier som respekt for naturen og fokus på samarbeid står sentralt hos speiderne. Det er denne type verdier som skiller speidere fra andre organisasjoner. Samarbeid og teamwork står i fokus også hos andre organisasjoner, men dette er mer konkurransepreget. Hos speideren får alle plass helt uten konkurranse. Derfor er det synd at så mange foreldre velger å kun prioritere konkurransepregede organisasjoner. Man trenger nemlig begge deler, så man får balanse. Dette er derfor en oppfordring til alle foreldre om å melde seg frivillige som ledere, trenere og annet!

Leave a Reply