Om oss

Luftforsvaret vokste frem på grunnlag av Hærens og Marinens flyvåpen. Luftoperasjoner skulle i stor grad skje sammen med Hæren og Sjøforsvaret. Dette satt i ryggraden, og det har også preget Luftforsvaret siden. Dette vises gjennom innføring av nye helikoptre (NH-90) til de nye fregattene og Kystvakten som er Luftforsvarets største materiellprosjekt. Våre F-16 er også modernisert og har fått utstyr slik at de kan operere i direkte kontakt med hærstyrker på bakken. Kampflyene er et kraftig virkemiddel for å vise makt eller anvende makt, og kampflyene kan også brukes til rekognosering og som kommunikasjonsplattform. Gjennom et kontinuerlig fokus på kvalitet har anvendeligheten av kampflyene blitt større.

Relevant og fremtidsrett

Luftforsvaret skal være relevant og fremtidsrettet. Gjennom øvelser og internasjonal tjeneste får vi testet våre kapasiteter, og kompetansen øker. Vi har for eksempel sett at vårt eget luftvernsystem, NASAMS, er svært effektivt til å nedkjempe cruisemissiler og UAVer i.f.t. andre luftvernsystemer. Et annet eksempel er da de tre baltiske statene ble NATO-medlemmer i begynnelsen av april. Luftforsvaret kunne da meget raskt bidra til å etablere kontroll med luftrommet deres. Vi flyttet en container-basert luftkontrollenhet til Litauen og personellet vårt gjorde en imponerende innsats slik at den ble operativ i løpet av noen få dager. Ikke bare viste denne norske løsningen at den rakst kunne dekke behovet. Enheten krever også oppsiktsvekkende lav bemanning.

Selv om vårt hovedfokus er krigsoperasjoner «leverer» Luftforsvaret luftmakt 24 timer i døgnet, hele året. Luftrommet overvåkes og vi har redningshelikoptre på beredskap. Luftforsvaret er ikke bare innrettet mot militære oppgaver. Det gir også støtte til det sivile samfunn.

Vi skall holde Luftforsvarets historie levende

Selv om vi ønsker en 60-årsmarkering med hovedfokus fremover, er det også naturlig å trekke linjer bakover. Royal Air Forces Association (RAFA) har gjort en stor innsats for å holde Luftforsvarets historie levende og hedre innsatsen til våre veteraner. For ti år siden ble Luftmilitært Samfund stiftet, og LMS har engasjert seg i dagsaktuelle problemstillinger for Luftforsvares beste. Vi er svært takknemlig for den betydelige frivillige innsatsen som disse to organisasjonene har bidratt med.

Med dette nummer av Luftled markerer vi skifte av redaktør. Svein Holtan skal begynne på stabsskole II og Christian Øverli overtar. Svein Holtan har det meste av æren for den markante kvalitetshevingen av Luftled de siste årene gjennom stor iver og idérikdom. Vi er svært takknemlig for innsatsen hans. Christian Øverli har god bakgrunn som en handlekraftig og positiv informasjonsoffiser på Rygge og vi ønsker han lykke til som redaktør.

Leave a Reply